ікарське свідоцтво про погибель № ______
Обмен учебными материалами


ікарське свідоцтво про смерть № ______(видається для реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану)

«___» ___________________ 20 ___ р.

(дата видачі)

ˆ 1. Прізвище, ім’я, по-батькові померлого

ˆ 2. Стать: чол-1, жін-2 (підкреслити).

ˆ 3. Дата народження: рік , місяць , число

ˆ 4. Дата смерті: рік , місяць , число

ˆ 5. Для дітей, які померли у віці 6 днів до 1 місяця:

доношений – 1, недоношений – 2 (підкреслити).

ˆ 6. Для дітей, які померли у віці 6 днів до 1 року:

а) маса (вага) при народжені г,

б) доношений – 1, недоношений – 2 (підкреслити).

ˆ 7. Місце проживання померлого:

Держава , область ,

район , місто, смт-1, селище-2 (підкреслити) ,

вулиця , будинок , квартира .

ˆ 8. Місце смерті:

а) держава , область ,

район , населений пункт .

б) смерть настала: у стаціонарі – 1, вдома – 2, в іншому місці – 3 (підкреслити).

ˆ 9. Смерть настала внаслідок: захворювання – 1, нез’ясованої причини смерті – 2, нещасного випадку поза виробництвом – 3, нещасного випадку у зв’язку з виробництвом – 4, навмисного самоушкодження – 5, нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження – 6, випадків ушкодження з невизначеним наміром – 7, ушкодження внаслідок дій, передбачених законом та воєнних операцій – 8, ускладнення терапевтичної та хірургічної допомоги – 9, віддалених наслідків зовнішніх причин захворюваності та смертності – 10 (підкреслити).

ˆ 10. Причина смерті встановлена: лікарем, який тільки встановив смерть – 1, лікарем, який лікував померлого – 2, патологоанатомом – 3, судово-медичним експертом – 4 (підкреслити).

-------------------------------------------------------- лінія відрізу ---------------------------------------------------

Довідка про причину смерті

(по формі № 160/о № _____, видається для поховання)

1. Прізвище, ім’я, по-батькові померлого

2. Вік померлого 3. Дата смерті «____» _______________ 20 ___ р.

4. Причина смерті

Прізвище, ім’я, по-батькові лікаря, який видав довідку


11. Я, лікар

(прізвище, ім'я, по батькові)

посада

ˆ засвідчую, що на підставі: огляду – 1, записів в медичній документації – 2, попереднього нагляду за хворим – 3, розтину – 4 (підкреслити), мною визначена послідовність патологічних процесів (станів), які призвели до смерті, та встановлена така причина смерті:

I. Хвороба (патологічні стани), що призвели до смерті:

ˆ а) _____________________________________________________

ˆ б) _____________________________________________________ Приблизний час між

ˆ в) _____________________________________________________ початком захворювання

ˆ г) _____________________________________________________ і смертю

(б,в,г – захворювання та патологічні стани, що зумовили безпосередню причину смерті;

основна причина смерті вказується в останню чергу).

II. Інші суттєві стани

(конкуруючі, поєднані, фонові) (підкреслити), які сприяли смерті, але не пов'язані із захворюваннями чи його ускладненням, яке безпосередньо є причиною смерті

У разі смерті жінок під час вагітності або після пологів до одного року зазначити тиждень вагітності ______, день післяпологового періоду ________, тиждень після пологів _________.ˆ 12. У випадках смерті від травми, отруєння та дії зовнішніх чинників:

а) дата травми (отруєння): рік , місяць , число

б) місце й обставини, при яких відбулася травма (отруєння)

ˆ 13. Якщо померлий (а) відноситься до осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зазначити категорію , серію посвідчення (вписати)

Підпис лікаря, який

заповнив свідоцтво

М.П.

«» 20 р.

(підпис)


Р Е Ц Е Н З І Я

на курсову роботу «Акт судово-медичного дослідження» № 809 трупа

(студент _________________ групи ______, факультету ______________)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная